FORMULAS ASOCIATIVAS NO SECTOR PESQUEIRO E MARISQUEIRO

Home / FORMULAS ASOCIATIVAS NO SECTOR PESQUEIRO E MARISQUEIRO
FORMULAS ASOCIATIVAS NO SECTOR PESQUEIRO E MARISQUEIRO - MARISQUEO–OBTENCIÓN DO PERMEX-COFRADIA NOIA-ONLINE
Actividade Formativa Recoñecida para o Baremo Marisqueo a Pé. Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar.
Entidade organizadora: Cofradia de pescadores de Noia    
     
Puntos baremables: 0,80           Modalidade: ENREDE          Horas: 40

Obxectivos: Ampliar os coñecementos relacionados co mar e o marisqueo de todas as persoas que así o soliciten, entre elas aquelas que aspiran á obtención de carnet de mariscador (PERMEX).

Contidos:
  • Módulo I.  Modelos organizativos
  • Módulo II. As xestions coas Administracions