OPERADOR MANIPULADOR DOS PRODUCTOS PESQUEIROS FRESCOS

Home / OPERADOR MANIPULADOR DOS PRODUCTOS PESQUEIROS FRESCOS
OPERADOR MANIPULADOR DOS PRODUCTOS PESQUEIROS FRESCOS - MARISQUEO–OBTENCIÓN DO PERMEX-COFRADIA NOIA-ONLINE
Actividade Formativa Recoñecida para o Baremo Marisqueo a Pé.  Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar.
Entidade organizadora: Cofradia de pescadores de Noia 

Horas: 35              Modalidade: ENREDE               Punto baremables: 0,70

            Obxetivos xerais
 1. Conseguir que o peixe fresco chegue o consumidor fresco e limpo, con todo o seu valor nutritivo, ben conservado, sin golpes, libre de tóxicos ou enfermedades que poidan ser perxudiciais pras persoas.
 2. Alcanzar este obxetivo supón poder ofrecer o consumidor un produto de alta calidade, un produto de confianza, un produto apreciado e, en definitiva, un produto con un alto valor comercial.
 3. Fomentar unha serie de accions técnicas que permitan unha mellora considerable nas condicions hixienico-sanitarias do producto tanto na captura como nas operacions realizadas a bordo Presenta como unha ferramenta útil pra chegar o cumprimento da lexislación de hixiene nos barcos de pesca, elaborada en base o Regulamento 852/2004 (art. 8.2 del cap.III)
           Índice:
 • Modulo I: Fisioloxía e anatomía dos produtos pesqueiros
 • Módulo II: Importancia dos produtos pesqueiros na alimentación
 • Módulo III: Deterioro dos produtos pesqueiros
 • Módulo IV: O manipulador dos produtos pesqueiros
 • Módulo V: Manipulación dos produtos pesqueiros dende a captura
 • Módulo VI: Manipulación dos produtos pesqueiros na descarga e transporte
 • Módulo VII: Condicións hixiénicas das instalacións
 • Módulo VIII: Manipulación dos produtos pesqueiros na comercialización e almacenamento
 • Módulo IX: APPCC aplicado a comercialización do peixe e marisco
 • Módulo X: Avaliación da calidade e frescura dos produtos
 • Módulo XI: Lexislación e trazabilidade