PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR DE MARISQUEO A PE

Home / PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR DE MARISQUEO A PE
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NO SECTOR DE MARISQUEO A PE - MARISQUEO–OBTENCIÓN DO PERMEX-COFRADIA NOIA-ONLINE
Actividade Formativa Recoñecida para o Baremo Marisqueo a Pé. PERMEX . Pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro da Consellería do Mar.
Entidade organizadora: Cofradia de pescadores de Noia          


Horas: 20       Mosalidade: ENREDE    Punto baremables: 0,40        

     Obxectivos
  • Mellorar os hábitos laborais dos profesionais do mar e o uso de material e equipos de traballo.

  • Implantar unha maior conciencia preventiva no sector.
  • Abordar modelos preventivos específicos diferenciando as distintas actividades levadas acabo no mar.
  • Impulsar modelos de xestión preventivos específicos acomodados pro sector, como poden ser servizo de prevención mancomunados.
  • Aumentar o grado de coñecemento da situación socio-laboral do sector-marítimo pesqueiro e establecer os medios precisos pro seguemento continuo da situación
  • Velar polo cumprimento da normativa de prevención de riscos laborais nacional, comunitaria e internacional do sector marítimo-pesqueiro.
     Índice
  • Módulo I: Normativa sobre a prevención de riscos laborais
  • Módulo II: Xestión da prevención
  • Módulo III. Fatores de risco laboral. Acidente laboral  e enfermidade profesional
  • Módulo IV: Características do setor marisqueiro  a pe en materia de riscos laborais